«Det skurrar når folk ser meg som ein ungdom i politikken. Eg er 42 år gammal.»

Av

Til Ungdommen.