– Kinn kan være en pådriver for at det offentlige skal henge med og bidra med beslutninger og penger

Av

– Svar frå Kinn Ap til Jan A. Lem sine to lesarinnlegg i Firdaposten og Fjordenes Tidende