– Det er på høg tid å revidere mange av særaldersgrensene for pensjon i Norge.