Kvifor er det alltid i bygdene vi skal spare pengar, Høgre?

Av