Kva skjer om drikkevatnet til 10.000 menneske i Florø blir forureina og ubrukeleg?

Av

Florø har inga reserveløysing.