Vestland: 25 prosent av kraftproduksjonen. 3 prosent av verdiskapinga

Av

- Me er inne i ei skjebnetid for lokale inntekter knytt til lokale naturressursar, skriv Senterpartiets Alexander Heen i dette innlegget.