«Det vil vere urimeleg om staten skal stikke av med meir verdiar frå havbruksnæringa, på bekostning av kommunane»