Avviser påstand om strålefare på skule

DAVIK: Alle målingane av stråling ligg under 1 prosent av grenseverdiane for befolkninga generelt.