– Container-hamn må vere i Gunhildvågen

– Gunhildvågen er svært godt eigna til framtidig industri og næringsareal og utskiping av containerar må foregå her.