Charter-Svein skal leike med politikarane på Askrova

«Kongen av Mallorca» fekk vite like før han reiste frå Nord-Norge at han skulle til Askrova.