Caroline Helle  - bustadprosjekt 2020
Sanne Slåtten

Caroline (26) på Mo sel draumehuset til nesten ni millionar – byggjer nytt på nabotomta

– Er nok berre slike galningar som meg som gjer noko slikt, seier Caroline Helle (26) frå Naustdal.
Publisert