Busskuret i Havrenesvegen har vorte utsatt for hærverk, no står plassen tom

Hærverk og kommunikasjonssvikt har gjort til at busskuret langs Havrenesvegen ikkje står der meir.