Pilot-gjennombrot for landbasert i Bulandet

Bulandet Miljøfisk er løyvd 20 millionar kroner i innovasjonslån og 23 millionar kroner i tilskot frå Innovasjon Norge.