Bufdir ber kommunane sørge for at krisesentera er opne gjennom koronaepidemien

Av

FLORØ: Ved Krisesenteret i Florø er det full drift, og slik vil det halde fram stadfestar leiar Wenche Hovland.