NETTAVISEN: Tysdag kveld vart det kjent at regjeringspartia Senterpartiet og Arbeidarpartiet vart samde med SV om statsbudsjettet for neste år. I budsjettet vil blant anna skatteletten for bustadspareordninga for unge, BSU, halverast.

Dei under 34 år har til no kunne spare 27.500 kroner i BSU. Då har dei fått att 20 prosent av dette på skatten, tilsvarande 5500 kroner.

No vil regjeringa endre det til at dei som sparar får 10 prosent i staden for 20 prosent igjen på skatten. Det betyr at ein får att 2750 kroner.

Det vil spare staten for 575 millionar kroner i årlege utgifter.

– Det er bra å oppmuntre til bustadsparing, men BSU er i praksis ei påskjønning til unge som allereie har godt med pengar. Det er mange langt betre og meir målretta måtar å gi unge menneske betre råd, og innpass på bustadmarknaden seier fungerande finanspolitiske talsperson i SV, Cato Brunvand Ellingsen, til Nettavisen.

Sjå videointervju med leiar av Norsk studentorganisasjon, Maka Godal Dam, her:


– Håplaust

Økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim synest ein burde venta med å kutte i ordninga til ein hadde noko betre.

– Eg synest det er håplaust å kutte i ei ordning for unge bustadkjøparar utan å diskutere eller lansere eit alternativ, seier han til Nettavisen.

– Dei får vente med kuttet til dei har jobba fram eit godt alternativ for unge førstegongskjøparar! Men nei då, her lokkar det meir med nokre hundre millionar i skatteproveny, held han fram.

Eksperten seier ein også såg dette då ordninga for individuell pensjonssparing (IPS) vart endra.

– Ein snakkar i det vide og det breie om behovet for bustadsparing på grunn av utlånsforskrifta, og eigen pensjonssparing på grunn av pensjonsreforma. Men så kuttar ein ned på dei konkrete spareordningane som er retta mot desse utfordringane.

Ikkje for rikfolk

– Det er skuffande at ein reduserer verdien av BSU-sparing, seier Tom Staavi, informasjonsdirektør i bransjeorganisasjonen Finans Norge til Nettavisen.

– Dei rike eller dei med stor foreldrebank treng ikkje BSU for å klare seg. Det er dei andre denne ordninga er viktig for. Poenget er at du kan spare når du startar i jobb, og det råkar jo dei fleste ein eller annan gang, held han fram.

Staavi peikar til liks med Kvadsheim på at både pensjonsreforma og utlånsforskrifta legg opp til å stimulere til privat sparing.

– Men regjeringa har no redusert verdien av både BSU og IPS.

– Stort løft i studiestøtta

Nettavisen snakka med leiar av Norsk studentorganisasjon, Maika Godal Dam, like etter at semja om budsjettet var klar.

– Kva synest du om denne budsjettsemja med SV?

– Eg vil starte med å seie at studentane får eit stort løft i studiestøtta. Det er ein siger for norske studentar. Så kjem denne sigeren med ein bismak fordi det blir innført skulepengar for internasjonale studentar, seier Godal til Nettavisen i videointervjuet over.

– Studiestøtta har ikkje vore på dette nivået sidan 2007/2008. Det er klart det kjem godt med i tøffe økonomiske tider, også for studentane, legg ho til.

Ho takkar SV for denne auka til studentane.