Brødrene Aa skal bygge båtar frå grunnen av i Eikefjord

Brødrene Aa i Eikefjord er i hovudsak eit viktig reparasjons- og ombyggingsverft. No skal dei også bygge nybygg igjen.