Knapt fleirtal mot vindkraft på Bremangerlandet

10 av 23 kommunestyrerepresentantar stemde for å støtte utbygginga av Bremangerlandet Vindkraftverk.