– Vindparken ligg inne i budsjetta

– Eigedomsskatt frå Bremangerlandet Vindpark ligg inne i våre budsjett og handlingsplanar.