Tilrår at vindkraftanlegget ikkje blir bygd

Mot Sp sine stemmer vedtok formannskapet i Bremanger at Bremanger Vindkraftanlegg ikkje bør byggast.