Vil bygge 150 meter høge vindmøller i Bremanger

Av

Vindmølleparken på Bremangerlandet blir kraftig endra. Det blir færre, men større turbinar, og ny plassering av mange av dei. Ilandføringsstaden for dei store turbinane blir flytta frå Smørhamn til Oldeide. Utbygginga vil koste 850 millionar kroner.