Bremanger kan få 30-40 millionar frå vindparkutbygging

Ei avgjersle om utbygging av vindpark på Bremangerlandet kan gje kommunen mellom 30-40 millionar kroner i kommunekassa.