Dommen etterlet Terra-rest på sju millionar

Artikkelen er over 1 år gammel

Viss tingerettsommen mot forsikringselskapet AIG blir ståande, vil det bety ein restanse på berre sju millionar neste år.