Ingen Bremanger-parti stiller med ja-standpunkt til Kinn

Ingen av lokalpartia i Bremanger har som klar målsetjing av dei ønsker å bli del av ein storkommune.