Stamfiskanlegg kan skape fleire arbeidsplassar i Bortnen

Steinvik Rensefisk har fått utsleppsløyve til stamfiskproduksjon av rognkjeks i Bortnen.