Påstår at nedlegging av Kolset er lovstridig

Landslaget for nærmiljøskulen (LUFS) viser til formaliafeil og meiner skulenedleggsvedtak ikkje kan gjerast i kommunestyret torsdag.