– På høg tid med ny verdiskapingsanalyse

– Det er svært høg verdiskaping i regionen no og vi bør få laga ein ny analyse med tanke på arbeidet med Kystvegen.