Fryktar meir tungtrafikk gjennom Svelgen sentrum

Politikarane likar dårleg signala om at trafikken på nyevegen Svelgen-Indrehus kan bli lagt gjennom Svelgen sentrum.