Leitar etter ei rettferdig støtte til nybyggarar

Bremanger vil bruke fondsmidlar på økonomisk støtte for å styrke bu og byggelysta i kommunen. Men korleis skal det gjerast?