Vil vise kor avgjerande viktig fiskerinæringa er

– Eg håpar at vi gjennom denne konferansen kan vise kor viktig fiskerinæringa er for kystsamfunna, seier Henriette Skaar.