Bremanger Venstre vil ha sjøkabel for å ikkje øydelegge naturen

Av

Bremanger Venstre sender høyringsmerknad om kraftlinje