K. Strømmen fekk sjukdomssmell i fjor

K. Strømmen Lakseoppdrett hadde så store biologiske utfordringar i fjor at dei måtte tole raude tal i rekneskapen.