Familieselskapet K. Strømmen kan få nye eigarar

Det siste store lokalt eigde oppdrettsselskapet i Bremanger skal vere til sals.