– Skal delta i Kystrådet, men ikkje samarbeide om reiseliv?

Marita Solheim i Visit Fjordkysten synest det er underleg dersom Bremanger kommune skal delta i strategisk utvikling gjennom Kystrådet, men ikkje delta i kystsamarbeid innan reiselivet.