– Bør ikkje gjere vedtak før heile næringa er blitt høyrde

– Materialet som forhandlingsutvalet presenterer er ikkje tilfredstillande før alle medlemmene i Visit Fjordkysten i Bremanger er høyrde.