Fylkesmannen ber kommunen følge opp bupliktsak

– Vi kjem ikkje til å ligge i buskene, men vil følge opp dei formelle sidene opp mot folkeregister og skatteetaten.