Samrøystes vedtatt vidareføring av Kolset i eit år

Bremanger-politkarane samla seg etter lang debatt om å vidareføre Kolset skule eit år til.