«Take it or leave it» frå Helse Førde: Betal eller godta kutt i ambulansetenesta

SVELGEN: Bremanger-politikarane får i realiteten eit ultimatum. Enten må dei gå inn med eit millionbeløp i den alternative ambulanseordninga eller godta at ambulansetenesta i ytre blir kutta.