Samaritan-forslag om lokal vegavgift blankt avvist

– Kva med å krevje inn ei lokal vegavgift, slik at alle delar likt på vegvedlikehald på kommunale utkantvegar, foreslo Rune Nordbotten (KrF)