Skal fange vindenergi til neste jul

Framdrifta på bygging av Hennøy Vindkraft går stødig og stille for seg. – Vi opplever at folk i lokalsamfunnet i Svelgen er veldig positive til utbygginga, seier Marco Asprone.