– Bremanger kommune er lurt trill rundt

Av

Mindre turisme, verditap på hus og hytter og visuell forsøpling av urørt natur er litt av ulempene Ole Stenbakk trekk fram i det han kallar ei "Terra 2 skandale" for Bremanger.