Regjeringa snur ikkje i vindkraftsaka i Bremanger

Av

Olje og energiderpartementet (OED) avviser at dei vil gjere om konsesjonen til Bremangerlandet Vindkraft.

DEL

Dette kjem fram i eit svar til NRK. På spørsmål frå NRK om det er faktiske moglegheiter for at Bremangerlandet Vindkraftverk kan bli stoppa, svarer senior kommunikasjonsrådgjevar Peder Quale i Olje- og energidepartementet følgjande:

«Alminnelige forvaltningsrettslige regler ligger til grunn for konsesjonsbehandlingen av gitte konsesjoner for vindkraftanlegg etter energiloven. Dette er en konsesjon departementet ikke har anledning å trekke tilbake. Det er heller ikke aktuelt med en ny generell vurdering av allerede gitte konsesjoner.»

Med det kan det sjå ut til at einaste moglege måte å stoppe anlegget på er å påvirke utbyggar SFE til å skrinlegge prosjektet av omdømmeomsyn.


Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags