- Fullstendig uakseptabelt ultimatum

Valekspert: Knut Henning Grepstad har følgt politikk og fogderistridar i fjordfylket gjennom mange år frå sin posisjon i fylkeskommunen. Foto: Firda

Valekspert: Knut Henning Grepstad har følgt politikk og fogderistridar i fjordfylket gjennom mange år frå sin posisjon i fylkeskommunen. Foto: Firda Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Valkommentator og politisk ekspert, Knut Henning Grepstad, meiner almennlegane i Bremanger sitt utspel undergrev folkestyret.

DEL

Grepstad kjenner dei formelle og uformelle spelereglane ut og inn og han er svært overraska over at det blir stilt eit ultimatum til dei folkevald i ein kommune.

- Ingen som arbeider for kommunen bør ha ein posisjon der dei grip inn i avgjerdsprosessen i lokaldemokratiet. Det formelle i styringa av ein kommune er nedfelt i eige lovverk, som må respekterast. Kommunestyre og ordførar blir valde kvart 4. år og dei har styringa med dei administrative funksjonane i kommunen. Ultimatumet som kommunelegane stiller er heilt uakseptabelt, seier Grepstad, som er svært overraska over at problemstillinga i det heile teke dukkar opp. Han ser også på utspelet som at yrkesgruppa ikkje har respekt for arbeidsgjevaren sin.

- Det speglar manglande respekt for demokratiet og dei folkevald kan ikkje akseptere dette utspelet, meiner Grepstad.

Han viser til at kommunereforma er ein lovleg prosess nedfelt i Storting og regjering.

- Nokon meiner at ordførar Audun Åge Røys må avsetjast fordi hans syn i kommunereforma ikkje er delt av fleirtalet?

- Ordføraren og dei folkevalde er valde for ein periode på fire år. Det skal svært mykje til for å avsetje ein politisk vald ordførar. Då snakkar ein i tilfelle om at vedkommande må ha blitt dømt for brot etter straffelova. Men det er noko heilt anna enn vanleg politisk meiningsbryting, svarer Grepstad.

Kommunelova paragraf 9 slår fast at kommunestyret vel ordførar av medlemmene i formannskapet. Valet gjeld for heile fireårsperioden. Ordføraren leiar møta i kommunestyret og formannskapet og er rettsleg representant for kommunen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken