Naturoppsynet varslar om ureiningsfare

Artikkelen er over 1 år gammel

BREMANGER: Statens naturoppsyn har alarmert politi og kommune om rivingsmaterialar og rot i strandsona.