Fryktar for kvaliteten på tilbodet til dei unge

Om ei veke må Bremanger-budsjettet vedtakast. Dei tilsette i skulane fryktar tap av kvalitet og meir sjukmeldingar grunna arbeidspress.