Klarsignal til SFE-bygging trass naboprotestar

SFE har fått rammeløyve til å hygge sin mye montørbase på Rugsundøya.