Utsette val av destinasjonsselskap

Politikarane var samstemde på at valet mellom Visit Fjordkysten og Visit Nordfjord treng ein grundigare presentasjon.