Legg større vekt på bulyst enn strandsonevern

Lokalpolitikarane legg større vekt på å skape bulyst for ein barnefamilie enn å tvinge dei til å rive ei ulovleg bygd kai frå 2007.