Blei erklært politisk død. Sidan den tid har Venstre-gruppa femdobla seg

BREMANGER: – I min første periode i kommunestyret blei eg erklært politisk død av ein motstandar. Det slo ikkje til, for no har Venstre gått frå ein til fem i kommunestyret.