Ny runde i språkringen for Kolset-namnet

Bremangerane står på sitt; stadnamnet Kolset er det rette, same kva språkvitarane måtte meine.