Har starta å bygge Naturmøteplassen

Grabben er sett i jorda for draumeplassen til grendelaget i Dalen, men det trengst meir midlar for å kome i mål økonomisk.